Kleurrijk spelen in de speeltuin

Wie volgende week zondag weer bijgekomen is van 3 oktober, kan zich uitleven in de speeltuin. Vier Leidse speeltuinen organiseren dan namelijk een culturele, kleurrijke ontmoetingsdag voor alle Leidenaars. Speeltuin De Doorbraak, SV Zuiderkwartier, SV ’t Zonnestraaltje en SV Merendroom zijn dan gratis geopend, ook voor niet leden. Er zijn allerlei activiteiten en Stichting Regenboog verzorgt met een interactief mobiel kindertheater, in iedere speeltuin een voorstelling van een half uur.

Bij de Doorbraak is het de hele dag feest, de poorten gaan al om 10.00 uur open en sluiten pas om 18.00 uur. Stichting Regenboog is er vanaf 11.15 uur. Verder kunnen de bezoekers er Kleurrijk chocola maken, deelnemen aan een workshop wereldmuziek, kijken naar het La La Fee theater, thee drinken in een Oosters theehuis en wereldhappen. Tijdens de peuterbrunch leest wethouder John Steegh de kinderen voor.SV Zuiderkwartier viert feest tussen 13.00 en 17.00 uur. Vanaf 13.00 uur is er theater. Daarnaast is er een Spellencircuit met onder andere zaklopen, eierlopen, blikgooien, sjoelen, zakdoekje leggen en een grabbelton.Ook SV ’t Zonnestraaltje is open tussen 13.00 en 17.00 uur. Hier komt Stichting Regenboog langs om 14.30 uur. Er zijn activiteiten als hinkelen, poppenkast, schminken, panna-voetbal, volleybal, wereldmuziek – DJ Doenja en een showband.Het feest bij SV Merendroom begint om 13.30 uur. Het wordt hier geopend door SP/raadslid Theeuwen en gesloten door wethouder Steegh.Om 16.00 uur is er theater. Verder zijn er een Multiculturele Modeshow, fotowedstrijd, Wereldse muziek en een springkussen. Met deze speeldag willen de organisatoren bereiken dat de verschillende culturen in Leiden elkaar leren kennen en met elkaar activiteiten organiseren.

Advertentie

Leiden kleurrijkspelen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×