Training omgaan met Schizofrenie voor familieleden

Uit onderzoek is gebleken dat familieleden en naasten van mensen met Schizofrenie kampen met allerlei klachten, waaronder vermoeidheid en somberheid. Speciaal voor hen organiseert GGZ Leiden in samenwerking met familievereniging Ypsilon en het Trimbos-instituut, een training omgaan met Schizofrenie.De deelnemers leren hoe zij beter om kunnen gaan met het probleemgedrag van mensen met schizofrenie.

Ook krijgen zij informatie over de ziekte zelf, de behandeling en hulpverlening en mogelijkheden voor lotgenotencontact. Op maandag 6 oktober vindt er om 19.30 uur een informatieavond plaats. De training start een week later, en beslaat 10 weken. De cursuslocatie is aan Endegeesterstraatweg 2 in Oegstgeest.Meer informatie is verkrijgbaar bij mw. H. van Liempt, h.vanliempt@ggzleiden.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×