PvdA voor automatische incasso parkeervergunningen

Namens de PvdA legt Marije van den Berg het college schriftelijke vragen voor met betrekking tot de verstrekking en betaling van parkeervergunningen. Momenteel worden deze ieder kwartaal vernieuwd en kunnen ze alleen per acceptgiro worden betaald. Daarvoor is gekozen, omdat op die manier kan worden nagegaan of de vergunninghouder nog op de plaats woont, waarvoor hij een vergunning heeft. De PvdA stelt echter, dat dit ook aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie gecontroleerd kan worden. In dat geval is betaling via automatische incasso wel mogelijk. Onder andere Den Haag en Rotterdam werken al op die manier.

Van den Berg pleit er voor dat ook Leiden deze betaalmogelijkheid aanbiedt. Verder stelt zij voor de vergunning niet langer eens per kwartaal, maar eens per halfjaar of eens per jaar te vernieuwen.Zij verwacht dat dit de gemeente geld oplevert en dat het de administratieve lastendruk vermindert.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×