Commissie presenteert rapport overschrijdingen bij projecten

Zojuist heeft GroenLinks-raadslid Hans van Egdom het rapport gepresenteerd dat een onderzoekscommissie van de Leidse raad onder zijn voorzitterschap heeft opgesteld. Burgemeester Lenferink nam het eerste exemplaar in ontvangst van het rapport dat als titel ‘Leiden, stad van ambities’ meekreeg. Volgens de commissie blijkt uit het onderzoek dat er op het vlak van de realisatie van grote projecten inderdaad het nodige mis is in Leiden. “Laten wij een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt, dat zal ons beroemd maken,” zo citeerde Van Egdom een bijbelse uitspraak uit Genesis 11. “Is er een probleem met de kostenbeheersing? Daarop kunnen wij volmondig ja zeggen”.

Hoewel budgetten regelmatig worden overschreden, is dat volgens de commissie niet het grootste probleem, waarmee Leiden te kampen heeft. Slechte begrotingen, ellenlange procedures en het tussentijds wegvallen van financiering zijn de echte problemen die aangepakt moeten worden om herhaling te voorkomen. Van Egdom: “Genomen beslissingen zijn nu eenmaal zelden zonder kleerscheuren terug te draaien. Het is het verhaal van de rijdende trein. Dat kent u allemaal wel…”

De onderzoekscommissie kreeg in september vorig jaar van de gemeenteraad de opdracht om onderzoek te doen naar twee concrete projecten die keer op keer duurder bleken uit te vallen: de verbouwing van het Scheltema complex en die van de Stadsgehoorzaal. Het College van B&W nam destijds al maatregelen, maar waren die voldoende om herhaling te voorkomen? Leiden heeft tenslotte geen beste naam als het om politieke en bestuurscultuur gaat. Het bij de gemeenteraad aankloppen voor extra geld als een plan duurder uitvalt, is volgens de commissie in elk geval niet de goede weg. “Verontrustend,” zo vindt Van Egdom dat.

Als aanbeveling stelt de commissie een actieprogramma voor: ‘Aan de slag!’. De komende jaren moet de cultuur blijvend veranderen, waarbij het belangrijk is dat er duidelijke keuzes worden gemaakt. “Durf te kiezen, maak heldere keuzes en goede begrotingen,” aldus Van Egdom. Ook moeten partners in de stad goed bij plannen worden betrokken. Een reorganisatie staat niet bij de aanbevelingen: “We moeten nu niet de structuur weer gaan wijzigen. dat is net gebeurd met het project ‘Anders Werken’. De komende tijd draait het om gedragsverandering. Niet makkelijk, maar wel noodzakelijk.”

De komende tijd wordt het rapport in de verschillende raadscommissies besproken. Daarna volgt wellicht nog een raadsbrede discussie. D66-fractievoorzitter Paul van Meenen wil dat graag. “Omdat niet elk commissie een grote betrokkenheid heeft met dit onderwerp loop je het risico dat de essentie verloren gaat, terwijl we juist willen dat alles boven water komt. De VVD vroeg zich in een eerste reactie af hoe de commissie weet dat het niet om incidenten gaat, maar om structurele problemen. Volgens Van Egdom heeft zijn commissie daar zoveel signalen over gehad, dat dat niet anders kan. “Als zoveel mensen zeggen dat er iets mis is met de cultuur, vinden we het in elk geval belangrijk genoeg om dat op te schrijven.” Het CDA, PvdA, GroenLinks en Leefbaar Leiden uitten hun bezorgdheid over de implementatie van de aanbevelingen. Leefbaar Leiden wil daarom bijvoorbeeld dat het rapport ook naar alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie gaat. “Dat zijn ten slotte de mensen die de veranderingen daadwerkelijk moeten vormgeven,” aldus fractievoorzitter Daan Sloos van die partij.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×