GroenLinks wil inventarisatie brandgevaarlijke huizen

Naar aanleiding van een incident elders in het land waarbij een aantal woningen in vlammen opging omdat ze niet op brandveilige wijze gebouwd waren, roept de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op, om overal te inventariseren welke woningen er bij brand extra risico’s lopen. Het gaat daarbij onder andere om woningen met een loze ruimte onder het dak, omdat vuur daardoor gemakkelijk naar andere huizen kan overslaan.GroenLinks vindt het van groot belang dat ook Leiden deze inventarisatie zo snel mogelijk uitvoert. Temeer omdat er in de Sleutelstad woningen staan die gebouwd zijn in bouwjaren waarin brandgevaarlijke woningen gebouwd blijken te zijn.

De partij legt het college dan ook schriftelijke vragen voor over dit onderwerp. Allereerst wil woordvoerder Pieter Kos weten of burgemeester en wethouders op de hoogte zijn van de oproep van VNG en of zij ook daadwerkelijk van plan zijn de inventarisatie uit te voeren. Als dat zo is, verzoekt hij het college, het inventarisatieplan en de uitkomsten met de raad te delen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×