Vragen LL over gang van zaken Speeltuinvereniging Merendroom

Leefbaar Leiden plaatst vraagtekens bij de gang van zaken rond Speeltuinvereniging Merendroom in de Merenwijk en stelt het college hierover schriftelijke vragen. De vereniging die zo´n 600 leden telt, heeft een bestuur van slechts twee personen. De zoon van de voorzitster is de penningmeester. De partij heeft begrepen dat er al jaren geen ledenvergaderingen hebben plaatsgevonden en dat de leden geen kascontroles uitvoeren. Verder worden er de laatste jaren geen uitstapjes meer voor de leden georganiseerd omdat daar geen geld voor zou zijn en krijgen de vrijwilligers geen onkostenvergoeding. Bovendien doet er volgens Leefbaar Leiden een gerucht de ronde, dat er op rekening van de speeltuin zaken worden gekocht, die voor privé-doeleinden gebruikt worden.

De partij wil nu weten hoe groot de subsidie is die de Leidse Bond van Speeltuinen ontvangt en welk bedrag de Merendroom ontvangt. Ook wil LL weten hoeveel de speeltuinen, en dan met name de Merendroom, aan vrijwilligersvergoeding uitgeven. Verder informeert de partij naar de mening van het college over de samenstelling van het bestuur, dat dus al jaren alleen uit een moeder en zoon bestaat. Wat vinden burgemeester en wethouders van het ontbreken van algemene ledenvergaderingen en kascontroles? Tenslotte stelt Leefbaar Leiden dat het toezicht van de Leidse Bond van Speeltuinen tekort schiet. Deelt het college die mening?

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×