Honderden miljoenen voor Leidse bereikbaarheid

De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Leiden. De maatregelen zijn gericht op de verkeerscirculatie, de bereikbaarheid van de binnenstad, het Bio Science Park, de Leidse bereikbaarheid vanuit de regio, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De gemeente krijgt hierbij financieel steun van de provincie. Samen investeren de beide partijen een kwart miljard euro. Wethouder John Steegh: “We hebben majeure besluiten genomen over de RijnGouwelijn en de Ringwest Oost. Ze worden nu écht aangelegd. Hiermee zetten we de eerste concrete stappen in het oplossen van een fiks aantal knelpunten in de stad. Nog nooit eerder is zo geïnvesteerd in de bereikbaarheid. Met recht kunnen we spreken over een mijlpaal.”

In december staat de Nota Bereikbaarheid op de politieke agenda en besluit het college over de andere onderdelen van het pakket zoals de verkeerscirculatie, parkeren en fietsen. De raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid kan zich op 9 december over de voorstellen buigen. De gemeenteraad neemt op 16 december een besluit.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×