CDA wil clubs bij verzelfstandiging sportbedrijf betrekken

Het Sportbedrijf Leiden gaat verzelfstandigen. Tijdens de commissie Onderwijs en Samenleving heeft CDA raadslid Moniek van Sandick gepleit voor het betrekken van de sportverenigingen bij die verzelfstandiging. De partij heeft er moeite mee dat de sportverenigingen die er gebruik van maken, nu alleen gezien worden als klanten, die producten afnemen van het Sportbedrijf. Van Sandick zegt: “de sportvereniging is meer dan een klant, het is ook een partner, een leverancier, een producent en een vriend van deze stad. Dit maatschappelijkebelang behoort de volle aandacht te krijgen in deze verzelfstandiging. We spreken hier namelijk wel over een enorme groep vrijwilligers, die heel veelwerk verrichten voor deze stad. Hun taak mag niet onnodig verzwaard gaan worden. Het is al lastig genoeg om vrijwilligers te krijgen.” Ze verzoekt het college dan ook duidelijker aan te geven wat het nut en de noodzaak van de verzelfstandiging zijn en ook aan te geven hoe de verenigingen bij het proces worden betrokken.

Het CDA vindt dat in de nota Regie op maat, waarin voor een kleinere overheid wordt gepleit, het burgergerichte voorop moet staan. Van Sandick verzoekt het college dan ook samen met de verenigingen een analyse te maken van de kwaliteit van de tot nu toe geleverde diensten, en eenanalyse te maken van de te verwachte effecten van de verzelfstandiging.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×