Kadernota Bereikbaarheid toont grootse plannen

De Kadernota Bereikbaarheid van het college , toont grootse plannen. Zo willen burgemeester en wethouders 15 miljoen euro investeren in parkeermogelijkheden en moet Leiden toegankelijker worden voor voetgangers en fietsers. Rond de stad komt een ringstructuur, zodat auto´s niet langer door het centrum, maar daar omheen moeten rijden. Deze structuur sluit aan op de plannen voor de RijnlandRoute, Ringweg Oost en RijnGouwelijn. Verder komt er meer en beter openbaar vervoer dat de bereikbaarheid van de binnenstad moet verbeteren.

Fietsers krijgen in de nota ruim baan, bijvoorbeeld met behulp van ongelijkvloerse kruisingen en met zorg ontwikkelde fietsroutes. Wie op de fiets aankomt in het centrum of op één van de stations, krijgt bovendien extra stallingsmogelijkheden. Om ervoor te zorgen dat de stad tijdens de verkeerswerkzaamheden en aanleg van de ringwegen bereikbaar blijft, heeft het college een aantal verkeerscirculatiemaatregelen voorgesteld. In de nota stelt het college verder voor 15 miljoen euro te steken in de uitbreiding van de verkeersvoorzieningen. Daarbij moet worden opgemerkt dat De parkeerinkomsten volledig en alleen worden ingezet voor parkeren. De parkeermogelijkheden bij de Haagweg en Morspoort worden uitgebreid. Met behulp van blauwe zones wordt vreemdparkeren in de woonwijken rond het centrum tegengegaan. Het parkeerterrein aan de Haagweg met de bijbehorende busjes zal als het aan het college ligt tot 2022 beschikbaar blijven. Daarna worden er aan de stadskant van het terrein huizen gebouwd. Verder zal er met de garagehouders worden overlegd over openstelling van hun parkeergarages op zaterdag en donderdagavond. Als het project Kooiplein doorgaat, wordt in de wijk geen parkeerregulering ingevoerd en mogen de bewoners 10 jaar lang gratis gebruikmaken van de garage. Op het Morspoortterrein komt in 2010 een tijdelijke bovengrondse parkeergarage voor zo’n 450 auto’s. In 2020 gaat deze weer tegen de vlakte, om plaats te maken voor een variant voor 1.000 wagens, die wordt meegenomen in de herontwikkeling van dit terrein en het voormalig belastingkantoor. In overleg met de buurt en wijkvertegenwoordigers van Bockhorst en Tuinstad – Staalwijk wordt gekeken naar vormen van verkeerregulering. De parkeertarieven zijn sinds 2004 niet meer veranderd. Volgend jaar wil het college ze bijstellen naar het prijspeil van 2009, wat zal leiden tot een straatwaarde van 2,40 euro per uur per 1 juli a.s.In de daaropvolgende jaren worden de tarieven jaarlijks op basis van de inflatiecijfers aangepast. Als de mogelijkheid zich voordoet, wil het college meedoen aan een pilotproject om ervaring op te doen met differentiatie van parkeertarieven naar de mate van milieuvervuiling van auto’s.In de nota staat verder dat er ingezet gaat worden op verbetering van de communicatie over de verkeerssituatie en parkeermogelijkheden in Leiden, met behulp van bijvoorgeeld internet, televisie en een beter functionerend ParkeerRegistratie- en Informatie-Systeem.Nog deze maand wordt De kadernota Bereikbaarheid gepubliceerd. De officiële inspraakperiode loopt van 5 januari tot 16 februari. Zodra de reacties zijn verwerkt, gaat de nota ter besluitvorming naar de gemeenteraad.

Leiden RijnlandRoute


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×