Stevenshage vraagt aandacht voor financiële positie

De raadscommissie Bestuur en Leefbaarheid van de gemeente heeft afgelopen zaterdag een bezoek aan dierenasiel Stevenshage gebracht. Het bestuur van het asiel vroeg toen aandacht voor de onzekere inkomenssituatie en pleitte voor een hogere subsidie van de gemeenten waar Stevenshage actief voor is. Dat zijn naast Leiden, ook Alkemade, Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Een aantal daarvan heeft al toegezegd de subsidie te verhogen. Een paar weken geleden hebben enkele insprekers van het asiel de commissie Bestuur en Leefbaarheid bijgewoond. Burgemeester Lenferink beloofde hen toen aldus LL de problemen te bekijken in andere verbanden. Naar aanleiding daarvan heeft het asiel die toezeggingen in een brief aan het college bevestigd. Op die brief is tot nu toe alleen met een ontvangstbewijs en niet met antwoorden gereageerd.

Namens Leefbaar Leiden dat ook deelnam aan het werkbezoek, legt Daan Sloos het college een aantal schriftelijke vragen voor over de kwestie. Allereerst vraagt hij of burgemeester en wethouders bereid zijn op korte termijn in gesprek te gaan met het bestuur van het asiel. Dat bestuur pleit er onder andere voor dat de gemeenten de huidige 0,26 euro die zij per inwoner betalen, per volgend jaar ophogen naar 0,52 euro. Daarnaast ziet het bestuur veel in een regionaal dierenasiel in Holland Rijnland. Vervolgens wil Sloos weten of het college op de hoogte is van de financièle positie van het asiel en waarom er nog niet op bovengenoemde brief gereageerd is. Verder is hij benieuwd of burgemeester en wethouders bereid zijn akkoord te gaan met de voorgestelde subsidiestijging en of zij daarover nog voor het eind van dit jaar uitsluitsel kunnen geven. Het loon van de vaste medewerkers van Stevenshage is aldus Sloos in jaren niet aangepast. Hij wil weten of het college het met hem eens is, dat deze medewerkers een deugdelijk salaris naar opleidings niveau moeten kunnen verdienen.Verder vraagt hij of het college voelt voor een regionaal asiel en of het bereid is daartoe in overleg met Stevenshage het initiatief te nemen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×