Bouwen aan een betere wereld, mini-expositie bij RAL

Vrijmetselaarsloge ‘La Vertu’ is een van de oudste instellingen in Leiden. In 2006 besloot het bestuur haar archief open te stellen voor een breder publiek, dan alleen haar leden. Hierdoor werd de zweem van mystiek dan ook doorbroken. De loge werd in 1757 opgericht en de leden kwamen in eerste instantie uit elitekringen en de gegoede burgerij. In 1872 werd een eigen gebouw aan het Steenschuur betrokken, waar in de tempel nog steeds plechtige, rituele bijeenkomsten gehouden worden, zij het nu voor een veel breder publiek dan voorheen. Het archief van de loge werd in 2003 in bruikleen overgedragen aan het Regionaal Archief leiden (RAL) en is van groot historisch belang. Op de mini-expositie met de titel ‘Loge La Vertu. Bouwen aan een betere wereld’ zijn waardevolle archiefstukken, prenten en brieven te bekijken in de vitrines in de hal van het RAL. De expositie loopt van 22 december tot en met 15 maart 2009. Meer info: www.leidenarchief.nl. Foto: Jodenkerksteeg/hoek Steenschuur, tekening door Kikkert.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×