Subsidie provincie voor bouwen eigen huis

De provincie Zuid-Holland wil gemeenten ondersteunen bij het stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Voor dit jaar is met dat doel een subsidie van ruim 1,3 miljoen euro gereserveerd. Het particulier opdrachtgeverschap houdt in dat groepen bewoners gezamenlijk hun eigen woning kunnen bouwen. Op die manier raken ze meer betrokken bij de inrichting en ontwikkeling van hun eigen buurt.

Alle burgers die zich hebben verenigd om met elkaar woningen voor eigen gebruik te bouwen, kunnen bij hun gemeente een beroep doen op de regeling. Het collectief particulier opdrachtgeverschap kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de bouw van starters- of seniorenwoningen, of herstructurering van monumenten.De provincie heeft één en ander verwerkt in het Handboek Bouwen met Burgers, dat voor de burgers en gemeenten bestemd is.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×