Oplossing voor doorstroom Lammenschansplein

Er lijkt een oplossing gevonden te zijn voor de doorstroomproblemen van het verkeer op het Lammenschansplein. Deze oplossing werd gevonden door Marco Elsgeest, student aan de Hogeschool InHolland in Haarlem, die zich voor zijn afstudeeropdracht op het Lammenschansplein stortte. In opdracht en onder begeleiding van ingenieusbureauBreijn Leiderdorp onderzocht hij de situatie daar. Vervolgens concludeerde hij dat Door op de Lammebrug de indeling van de rijstroken te wijzigen in twee rijstroken de stad uit en een rijstrook de stad in, er een tijdswinst van vierminuten wordt geboekt voor het verkeer dat via de Voorschoterweg en Europaweg Leiden verlaat. In omgekeerde richting ontstaat er zo een tijdswinst van een tot twee minuten. Naast de wijziging in de indeling van de brug zullen ook een verbeterde inrichting van het kruispunt en de aanpassing van de verkeersregelinstallatie moeten plaatsvinden. Wethouder John Steegh is enthousiast over het onderzoeksresultaat en legt het voor aan de provincie. Het voorstel van de student is te vinden op www.lammenschansplein.nl.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×