Vragen CDA over brug Trekvaartplein

Naar aanleiding van het artikel “Leiden laks met afspraak brug“ dat gisteren in het Leidsch Dagblad stond, legt het CDA burgemeester en wethouders enkele schriftelijke vragen voor. In het artikel staat dat er nog geen plan van aanpak en projectontwikkelaar zijn voor de nieuwe brug tussen Leiden en Oegstgeest. Ook is er in te lezen dat wethouder John Steegh erkent dat de gemeente laks was. Allereerst wil het CDA nu weten of het college dit artikel heeft gelezen en of de feiten en omstandigheden er juist in zijn weergegeven. Verder vraagt de partij of de gemeente Oegstgeest op de hoogte is van het in juli door de Leidse gemeenteraad genomen projectbesluit, waarin deze brug en bijbehorende wegen zijn opgenomen, en of Oegstgeest weet dat dit besluit tot een uitvoeringsbesluit moet leiden. Als dat zo is, is het CDA benieuwd naar de reactie van de gemeente Oegstgeest.

Ook wil de partij weten of er sinds juli niets meer aan het project is gedaan, en waarom niet.Verder vraagt het CDA wanneer het uitvoeringsbesluit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en of het college het er mee eens is dat het plan voor de nieuwe brug daar een integraal onderdeel van moet zijn. In het krantenartikel heeft de wethouder aangegeven dat er op 15 april een plan voor de brug moet liggen. Het CDA wil nu weten welke status dat plan dan heeft.

Advertentie

Leiden trekvaartbomen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×