Gesprek over godsdienst en geweld

Als meningsverschillen uitgevochten worden met inzet van de godsdienst, lijkt het er dikwijls op dat het meest verbetene in mensen naar boven komt. Ook Europa kende godsdienstoorlogen, bijvoorbeeld in Noord-Ierland en Oost-Europa. Komende zondag staat Kerkelijk Centrum de Regenboog tijdens de kerkdienst en het daarna gehouden Gesprek op Zondag stil bij dit onderwerp. Aan de orde komen de vragen of monotheïsme niet een onverdraagzame trek bezit, die voor andere inzichten geen ruimte laat, en of de godsdienst niet juist een kracht levert om tegen het geweldsdenken in te gaan.Ook wordt stilgestaan bij de uitspraak van Jezus: ‘wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan’. De Regenboog is te vinden aan Watermolen 1 in de Merenwijk. De kerkdienst begint om 10.00 uur en het gesprek start rond 11.30 uur.

Leiden Nieuws


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×