Leidse schoolgebouwen verouderd

De gemiddelde leeftijd van schoolgebouwen in de Sleutelstad ligt nu rond de 40 jaar, wat inhoudt dat veel gebouwen niet meer voldoen aan de normen en vervangen zullen moeten worden. In 2006  heeft het college van burgemeester en wethouders al besloten om tot 2018 ruim 50 miljoen euro te investeren in onderwijshuisvesting. Het college legt aan de gemeenteraad nu een geactualiseerd plan voor, waarin besluiten zijn genomen over een aantal projecten en er nieuwe aan toegevoegd zijn. Bovendien kiest het college voor extra kwaliteit en duurzaamheid met aandacht voor het binnenklimaat en in overeenstemming met wijk- en onderwijsontwikkelingen. Wethouder van den Berg is niet ontevreden over de huidige tussenstand van de realisering van de projecten. Van den Berg: “Je zou willen dat het sneller ging, maar het vervangen van een schoolgebouw heeft nog al wat voeten in de aarde. De kinderen moeten namelijk wel les blijven krijgen. Dat betekent dat we veelal nieuwe locaties moeten vinden om te kunnen bouwen. En dat blijkt in onze volle stad geen gemakkelijke opgave.”

In het IHP 2006 zijn acht projecten opgenomen die voor 2009 voltooid zouden moeten zijn. Drie projecten zijn gerealiseerd, namelijk de Thermiek Sumastraat, de Schakel en de Arcade. Voor het Leonardo College is een andere oplossing mogelijk; de bestaande noodlokalen blijven in gebruik. In 2009 start de uitbreiding van de Woutertje Pieterse, OPDC en Roomburg.

De wethouder is trots op het feit, dat de tweede locatie van het Stedelijk Gymnasium gevonden is in Leiden Noord. Ook is zij uitermate tevreden over het feit dat in 2009 de school voor Praktijkonderwijs gereed komt en dat er een oplossing is gevonden voor de uitbreiding van Woutertje Pieterse. De nieuwbouw van de Lorentzschool wordt binnenkort in gebruik genomen en de brede school in Roomburg is in de zomer 2008 al in gebruik genomen. De grootste uitdaging op korte termijn is ervoor zorgen dat het Driestarcollege kan worden gerealiseerd.

Advertentie

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×