Minder stank, stof en lawaai in Zuid-Holland

De bewoners van Zuid-Holland hebben vorig jaar minder geklaagd over stank, stof en lawaai. De provinciale Milieutelefoon kreeg in totaal 1022 klachten binnen over bedrijven met een provinciale vergunning. In 2007 lag het aantal klachten 30% hoger. De meeste klachten die binnenkwamen, gingen over overlast van de Afvalwaterzuivering Harnaschpolder in Midden-Delfland, Delta Milieu Groencompost B.V in Voorschoten en het bedrijf Koudasfalt in Gouda. Naar aanleiding van de meeste klachten die binnenkomen, wordt er een onderzoek ingesteld. Vervolgens worden er afspraken met de veroorzaker gemaakt om de overlast zo snel mogelijk te beëindigen.

De Milieutelefoon is dag en nacht bereikbaar via 070 441 61 11. Het aantal bedrijven met een milieuvergunning dat een incident meldde, is vorig jaar gestegen, met 5,8%. Het aantal meldingen dat binnenkwam, bedroeg in 2008 1080.

Advertentie

Leiden Nieuws


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×