Foto: PR.

Lintjesregen raakt 14 Leidenaars

Vanmorgen zijn 14 Leidenaars koninklijk onderscheiden. Burgemeester Lenferink heeft in de Hooglandse Kerk een onderscheiding opgespeld bij 12 Leidenaars en één inwoner van Gouda. Twee Leidenaars kregen hun onderscheiding elders, omdat zij buiten Leiden actief zijn.

De volgende Leidenaars werden Lid in de Orde van Oranje- Nassau:

Mevrouw J.R. Boom-Vavier is sinds 1964 betrokken bij Jahn en is daarnaast actief voor de Leidse Operettevereniging Crescendo.

Mevrouw W. Haasbroek-Jongsma is sinds 1979 bestuurslid van Jahn. Ook is ze buitengewoon actief voor SlachtofferhulpNederland.

De heer P.D. van Walbeek is al 27 jaar penningmeester van Jahn.

Mevrouw C.S. Zeilstra- van den Berg zit sinds 1968 in het bestuur van Jahn. Ook verzorgde zij activiteiten voor de Maranathakerk.

De heer J.L.J. Dingjan zet zich in voor de Lodewijkskerk. Ook is hij bestuurslid van diverse instellingen voor bejaardenwerk en neemt hij deel aan het bestuur vande Haagse Bedevaarten.

De heer J.T.P van Haasteren is directeur van de Anne Frankschool en was voorzitter van de atletiekvereniging De Bataven en fusievoorzitter ten tijde van de fusie met AV Holland tot LeidenAtletiek. Tenslotte was hij lang actief voor de Speeltuinvereniging Vogelenwijk en is hij medeorganisator van de jaarlijkse Vlietloop.

De heer B. Pater is Oud-marineman en oprichter van het buurtcomité D-gebied in Leiden Noord. Vanaf 1990 is hij bestuurslid Wijkkomitee Plan Noord. Hij verricht activiteiten binnen het buurthuis ’t Spoortje,is fotograaf voor omroep Holland Centraal. Daarnaast is hij lid van de stuurgroep Wijkontwikkelingsplan Noord en verricht hij activiteiten voor de Stedenband Leiden Torun.

De heer B.H. Venekamp verricht activiteiten voor de Maranathakerk, Vredeskerk en DiaconaalCentrum De Bakkerij. Ook biedt hij hulp aan een gemeente in Roemenië. Verder is hij regent van diverse hofjes en is hij vanaf de oprichting betrokken bij MOKER, het Media OverlegKerken in Rijnland.

De volgende Leidenaars werden Ridder in de Orde van Oranje- Nassau:

Mevrouw drs. M. de Jonge-Doelman is oud-lid en fractievoorzitter CDA in de gemeenteraad, oud-jurylid en voorzitter Co Verhoog Prijs en Projectleider binnen de StedenbandLeiden Buffalo City. Ook is ze oud-voorzitter van het Inloophuis Psychiatrie, voorzitter van de Vrienden van het Inloophuis Psychiatrie en coördinator van Stichting GezinscentrumSlaaghwijk.

Drs. A.P.G.M. Peters OFM is de pastoor van de Hartebrugkerk. Hij verricht veel activiteiten voor de Nederlandse Franciscaner gemeenschap en is deskundige op het gebied van liturgie en liturgische vormgeving. Hij was zeven jaar lang adjunct-secretaris van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en activeerde het ontstaan van het interparochieel kerkblad Rondom de Kerk. Hij verzorgt ook activiteiten voor Scouting Nederland en de St. Gregoriusvereniging.

Prof. dr. C.J.L.M. Meijer is onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij is hoogleraar en scheidend hoofd van de Afdeling Pathologie van het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Ontdekte hoe het Humaan Papilloma Virus uiteindelijktot baarmoederhalskanker leidt. Hij leidde vele generaties pathologen op en begeleidde meer dan 90 promovendi. Zeer actief in het Integraal Kankercentrum.

Dr. G. Wolters is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje- Nassau. Hij is hoofddocent cognitieve psychologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden en heeft veel werk verricht aande ontwikkeling van de cognitieve psychologie. Wolters bekleedde vele bestuursfuncties zowel binnen de universiteit als in binnen- en buitenland. Hij is een zeerbevlogen coach voor studenten.

De uit Gouda afkomstige heer W. van der Hoeven is bij bevordering Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hij ontving de onderscheiding van Gedeputeerde mevrouw H.C.M. Dwarshuis- van de Beek. Van der Hoeven is oud-lid van de gemeenteraad van Gouda. Sinds 1988 is hij lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschapvan Rijnland. Hij is bestuursvoorzitter van de Stichting Gereformeerde Zorgcentra Zuid-Holland en nu voorzitter van de Raad van Toezicht van deze instelling. Vanaf dit jaar is hij voorzitter van de Stichting Natuurbemiddeling Natuurherstel. De heer Van der Hoeven werkt sinds 1980 bij de gemeente Leiden.

De heer S.J. Matthijssen werd Lid in de Orde van Oranje- Nassau. Hij ontving de onderscheiding van de burgemeester van Wassenaar, omdat hij met name daar actief is. Hij verricht onder meer Bestuurlijke activiteiten voor de zwem- en waterpolovereniging Omnivereniging WZK te Wassenaar. Ook is hij vrijwillig zweminstructeur, waterpoloscheidsrechter en secretaris van de Kring Haaglanden-Waterpolo.

De Leidse mevrouw J.M. Smits ontving haar onderscheiding van de Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen, omdat haar verdiensten betrekking hebben op de hele provincie. Ze werkt bij het cateringsbedrijf van de Provincie Zuid-Holland en zorgde voor een flinke professionaliseringsslag bij het bedrijf. Ze is lid van de Bedrijfshulpverlening en lid van de rampenorganisatie. Vanaf 1986 is ze vrijwilligster bij de begeleidingsstad van het reumafonds voor de jaarlijkse reizen voor lichamelijke gehandicapte reumapatiënten.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×