Herinrichting Trekvaartplein volgend jaar van start

De herstructurering van het woonwagenkamp Trekvaartplein begint volgend jaar. Dat heeft de gemeente besloten. Het stedenbouwkundig plan is de afgelopen periode verder verfijnd en in overleg met het bestuur van de bewonersvereniging Trekvaartplein op sommige punten aangepast. Zo komt er meer aandacht voor groen, zijn de kavels meer gelijk getrokken en is er een fietsbrug minder in het plan opgenomen.

De bewoners van de aangrenzende wijk Poelgeest willen een groene zoom langs de Broekweg handhaven. Ook hebben ze bedenkingen ten aanzien van de ligging van het eventuele buurthuis. In het bestemmingsplan is rekening gehouden met een gemeenschappelijke voorziening van maximaal 700 m2 met een hoogte van maximaal 6.30 meter. In overleg met het bestuur van bewonersvereniging Trekvaartplein is besloten dat deze (eventuele) voorziening bij de brug komt.

De herontwikkeling van het Trekvaartplein zal worden verzorgd door Portaal Leiden. De gemeente levert bouwrijpe kavels aan Portaal, die ze verder inricht. Ook zorgt Portaal voor de funderingen en eventuele bergingen. Vervolgens verhuurt of verkoopt Portaal deze kavels.

Advertentie

Leiden trekvaartbomen Trekvaartplein


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×