Secretaris Hans Pieters van de VVO (bij de microfoon) ontlokte GroenLinks lijsttrekker Pieter Kos de belofte dat zijn partij toch wil kijken naar alternatieven voor het geplande bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. (Foto's: Chris de Waard).

Alternatief voor Oostvlietpolder bespreekbaar voor GroenLinks

GroenLinks is bereid om samen met partijen als de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder te kijken naar een alternatief voor een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Dat antwoordde lijsttrekker Pieter Kos op vragen van Hans Pieters van de VVO tijdens het milieudebat dat vanmiddag door de Leidse Milieuraad werd gehouden in De Waag. Pieters meldde eerst nog groen link te zijn op de partij, maar was na afloop van het debat zelfs bereid het negatieve stemadvies tegen GL te herzien: “Het is dat de flyers al gedrukt zijn”. De PvdA bleef als enige aan tafel, de VVD deed niet mee, voor een bedrijventerrein. Duo-raadslid van Ette verdiende daarmee de achteruitkijkspiegel die fractievoorzitter Dick de Vos van de Partij voor de Dieren had meegebracht voor de partij die het meest achteruit kijkt en niet openstaat voor nieuwe inzichten.

De VVO vindt het jammer dat de PvdA blijft vasthouden aan het bebouwen van een deel van de polder. Pieters: “Als je nu bebouwt, heb je over tien jaar hetzelfde probleem. Dan is het helemaal volgebouwd en kan je niet meer uitbreiden. Je verschuift het probleem alleen maar als je nu geen duidelijk keus maakt”. Van Ette vindt dat nu het besluit eenmaal genomen is, het bedrijventerrein er ook gewoon moet komen: “Al die andere mogelijkheden zijn al zo vaak onderzocht. We gaan nu gewoon voor een 80% groene Oostvlietpolder met een klein bedrijventerrein”.

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere de leefbaarheid in de stad. Abraham Flippo (CDA) wees daarbij nog eens op het belang dat zijn partij hecht aan de Ringweg Oost: “De auto’s moeten weg van de Hooigracht, of daar nou een RijnGouweLijn komt of niet. Mensen kunnen nu nauwelijks wonen in dat verkeersriool.” Ook de PvdA wil het autoverkeer zoveel mogelijk uit de stad weren en pleitte voor veel beter openbaar vervoer, goede parkeermogelijkheden en bewaakte fietsenstallingen zonder weesfietsen. De Stadspartij wil juist dat het centrum goed doorrijdbaar wordt voor auto’s. D66 wil een fonds milieuverbetering met daarin 70 miljoen uit de opbrengst van de verkoop van de NUON-aandelen. Met een deel van dat geld kan Leiden ook een bijdrage leveren aan de spoorverdubbeling Leiden – Utrecht. Verkeer, parkeren en afval moeten zoveel mogelijk ondergronds.

Voor de SP zijn de grote infrastructurele projecten de grootste bedreiging. Lijsttrekker Antoine Theeuwen wil in ieder geval houden wat we aan groen hebben. “Dus geen RGL, geen Rijnlandroute en geen bedrijventerrein in de Oostvlietpolder.” De kap van 400 bomen die morgen begint, volgens het college nodig voor de herinrichting van het Trekvaartplein, moet worden tegengehouden. De SP heeft daar inmiddels schriftelijke vragen over gesteld.

Dick de Vos, lijsttrekker van de PvdD vindt dat er veel beter moet worden nagedacht over groen in en om de stad. “Groen is niet alleen decoratie. Je hebt niets aan hier en daar een boom. Groen is van levensbelang voor dieren en daarom zijn groene corridoren nodig die groengebieden verbinden.” Ook wil de PvdD veel meer aandacht voor natuur- en milieueducatie. Jacques de Coo, ooit in de raad voor Leiden Weer Gezellig / De Groenen, staat nu op de lijst voor de beweging Stem Terug. Hij vindt het idioot dat de gemeente bijvoorbeeld een vergunning af heeft gegeven voor een ijsbaan op de Nieuwe Rijn. “Over energiebesparing gesproken!”

Daan Sloos van Leefbaar Leiden zet met zijn partij in op alternatieve energie. “Er is in Leiden iemand bezig met wind- en trekenergie. Je zet zo’n apparaatje op je dak en meerdere huizen hebben er stroom van. Dat moeten we verder uitwerken.” Verder waarschuwt Sloos dat Leiden vele miljoenen moet gaan bezuinigen, waardoor er van alle mooie plannen weinig terecht zal komen.

De Partij Sleutelstad leek zelf geen standpunten te hebben en wilde eerst de andere partijen aanhoren. D66 en het CDA drongen daarop aan op het eigen standpunt van de PS, maar dat vond lijsttrekker Anand Jitan ‘op de zaken vooruit lopen’. Nadat hij ‘wegens keelproblemen’ in het panel was vervangen door één van de overige kandidaten bleken ze vooral werk te willen maken van groene daken in Leiden. “Dan komen er meer kevers en spinnen. Niet zo leuk voor de vrouwen, maar goed voor de biodiversteit.”

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder trekvaartbomen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×