Zonder dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de kap van de bomen, wil de gemeente ze toch omzagen. De inmiddels aangelegde noodbrug ligt er volgens de SP niet alleen illegaal, maar is ook in strijd met afspraken die het college eerder maakte met omwonenden. Bovendien heeft de Raad van State vorige zomer ook al een beroep van de bewoners tegen de aanleg van een brug gegrond verklaard. (Foto: PR).

Kort geding Bomenbond en bewoners tegen kap bomen Haarlemmerweg

Woest zijn ze. De bewoners van de Haarlemmerweg en de Bomenbond Rijnland. In het kader van de herinrichting van het Trekvaartplein wil de gemeente ruim 400 bomen kappen. 206 Bomen op korte termijn en later nog eens ruim 200. Via een kort geding willen de omwonenden voorkomen dat de gemeente morgen al de zaag zet in de eerste bomen. De rechtzaak dient waarschijnlijk aanstaande vrijdag. Bewoner Jeroen van der Sluijs hoopt dat de gemeente het fatsoen heeft om daarop te wachten. De SP heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld tegen de voorgenomen kap en de aanleg van een noodbrug. De brug blijkt er al te liggen. “Illegaal,” volgens de SP. De omwonenden en de bomenbond voelen zich ook uitgespeeld tegen de bewoners van het Trekvaartplein. Die verwijten hen dat het opknappen van het kamp nu wordt vertraagd. De SP wil daarom ook weten wat de kap met de herinrichting te maken heeft.

Voor de kapvergunning heeft het college de bezwaartermijn ingekort van 6 weken naar 1 week. Een ingediend bezwaar is door het college zelf behandeld en al afgewezen, terwijl daar normaal gesproken een advies van de commissie Beroep en Bezwaar aan vooraf gaat. Volgens de SP heeft de kapvergunning bovendien niet lang genoeg ter inzake gelegen, waardoor niet aan de voorwaarden van de (ingekorte) procedure is voldaan.

Tijdens de bouw van de wijk Poelgeest in Oegstgeest werd er een tijdelijke brug neergelegd. Deze mocht er vijf jaar liggen en is daarna ook verwijderd. Daarna had de gemeente de situatie in de oude staat moeten herstellen, maar dat is niet gebeurd. Advocaat Smale die de omwonenden en de Bomenbond vertegenwoordigt, eist in een fax aan de gemeente dat dat alsnog gebeurt. Aangezien de gemeente daar geen gevolg aan heeft gegeven, is nu een kort geding aangespannen.

Advertentie

Leiden trekvaartbomen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×