Vragen CU over schrappen subsidie groenzone Oostvlietpolder

De ChristenUnie legt het college schriftelijke vragen voor over het schrappen van de subsidie voor de aanleg van een groenzone in de Oostvlietpolder. De provincie heeft onlangs bij herprioritering besloten geen provinciale bijdrage te verstrekken voor vier nieuwe recreatiegebieden in de Leidse regio. Het gaat daarbij om de groenzone van de Oostvlietpolder in Leiden, een ecozone langs het Oegstgeester Kanaal in Oegstgeest en Katwijk, de Vlietlandzone in Zoeterwoude en de Boterhuispolder in Leiderdorp. Dit zijn vier projecten die deel uitmaken van het programma Zuidvleugel Zichtbaar Groener. De subsidie voor de Oostvlietpolder zou maximaal 1,8 miljoen bedragen.

De ChristenUnie wil van burgemeester en wethouders weten of zij van dit besluit op de hoogte zijn en hoe zij er tegenaan kijken. Ook is de partij benieuwd of hiermee alle bijdragen voor alle groenprojecten in de Leidse regio binnen het Programma Zuidvleugel Beter Zichtbaar geschrapt zijn.Over deze projecten zijn in 2005 bindende afspraken gemaakt. De CU wil weten of het college in navolging van enkele wethouders uit de regio meent, dat er hier sprake van contractbreuk is. Ook vraagt de partij zich af of burgemeester en wethouders naar aanleiding van dit besluit overleg met de provincie hebben gezocht, en of ze daarbij optrekken met buurgemeenten. Tenslotte wil de CU weten of het wegvallen van de subsidie, een financiële tegenvaller is met betrekking tot de planvorming voor de Oostvlietpolder, en of de groenzone hierdoor in gevaar komt.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×