Verkeersveiligheid Langegracht aangepakt

Vooruitlopend op de aanleg van de RijnGouweLijn (RGL) en de daarmee samenhangende herinrichting van de Langegracht heeft het college van burgemeester en wethouders besloten nu alvast de kruispunten op het deel van de Langegracht tussen de Volmolengracht en de Molenwerf compacter en overzichtelijker te maken. De werkzaamheden starten naar verwachting direct na de 3-oktoberviering en duren ongeveer drie maanden. De Dellaertweg bij het station is dan weer in gebruik en ook de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan zullen volgens de gemeente in die periode weinig verkeershinder veroorzaken. Met de maatregelen wil de gemeente de verkeersveiligheid op de Langegracht vergroten. Het is volgens het college niet verantwoord om hiermee te wachten op aanleg van de RGL.

De aanpassingen houden in dat er een tweerichtingsfietspad tussen de Volmolengracht en de Molenwerf wordt aangelegd aan de kant van de Digros. Verder worden de oversteekverkeerslichten, de voorsorteervakken en de uitvoegstrook naar de parkeergarage verwijderd en komen er twee laad- en losplaatsen bij de winkels en worden er zogenaamde Tulp-fietsenrekken geplaatst. Tenslotte worden de middeneilanden breder en de oversteekplaatsen korter en worden de bushaltes toegankelijker gemaakt. De bus stopt straks op de rijbaan zelf. Het tweerichtingsfietspad, de laad- en losplaatsen en de nieuwe fietsenrekken zijn definitief en blijven liggen na aanleg van de RGL. De andere maatregelen zijn tijdelijk.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×