Bekostiging master Jeugdzorg Hogeschool Leiden

De in 2008 gestarte hbo-master Jeugdzorg van Hogeschool Leiden komt in aanmerking voor bekostiging. Het Ministerie van OC&W heeft besloten de master te bekostigen omdat er een aantoonbare maatschappelijke behoefte is op het terrein van jeugdzorg. Zowel op de arbeidsmarkt als bij het beroepenveld bestaat behoefte aan de opleiding die bijdraagt het Rijksoverheid Programma voor jeugd en gezin 2007-2011 ‘Alle kansen voor alle kinderen’. Door de bekostiging bedraagt het collegegeld nu € 1620,- in plaats van ruim € 8000,-.

De master Jeugdzorg is een tweejarige deeltijdopleiding voor hoogopgeleiden met minimaal drie jaar werkervaring en een relevante werkplek in de jeugdzorg. De eerste groep studenten startte in september 2008. De tweede groep gaat in februari 2010 beginnen met de hbo-master Jeugdzorg.

Voorlichtingsbijeenkomst
Op dinsdag 29 september a.s. is er een extra voorlichtingsbijeenkomst op Hogeschool Leiden over de master Jeugdzorg. De voorlichting start om 19.00 uur. Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden op www.hsleiden.nl/masterjeugdzorg.Geïnteresseerden worden verzocht zich van te voren aan te melden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×