Molenbiotoop werpt vruchten af

De door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland opgestelde “molenbiotoop” werpt zijn vruchten af. In 2006 constateerde de provincie dat er een achterstand van 20 miljoen was ontstaan bij de restauratie van molens. GS besloten daarop geld vrij te maken. Daarnaast ontwikkelden ze een molenbiotoop die onderdeel is van het ruimtelijke beleid van de provincie. In dit document is niet alleen vastgelegd dat de molens worden behouden, maar ook de omgeving er omheen, inclusief de gewenste windvang. Zonder wind kunnen de molens immers niet draaien. Inmiddels zijn 40 van de 51 molens met achterstallig onderhoud in restauratie genomen.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×