Participatiedag Leiden Noord

Voor de bewoners van Leiden Noord vindt volgende week zaterdag een participatiedag plaats in buurthuis `t Spoortje. Met dit initiatief wil het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken, de bewoners van dit deel van de stad beter betrekken bij het gemeentelijk beleid. De bijeenkomst die van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur duurt, heeft een vol programma. Na een inleiding van Kamerlid Diederik Samson, gaat stadshistoricus Cor Smit in op de geschiedenis van de participatie in Leiden.

Na de lunch kunnen de bewoners deelnemen aan vier workshops op locatie, die gaan over onder andere de sloop en renovatie in de Kooi en de Sociale stijging en bewonersparticipatie in Nieuw Leyden. Daarna is er een debat over participatie gepland met wethouder Gerda van den Berg, raadslid Abraham Flippo, de directeur van woningcorporatie De Sleutels Marjo Visser en bewoner de heer Pater. Tenslotte eindigt de dag met een borrel.

Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan via lsa@lsabewoners.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×