Meer geld voor geluidsscherm

Burgemeester en wethouders willen meer geld beschikbaar stellen voor de bouw van het geluidsscherm achter de School voor Praktijkonderwijs. Langs het spoor dat achter de school aan de Boerhaavelaan loopt, moet een geluidsscherm komen. De bouw van een deel van dat scherm valt hoger uit dan in 2007 geschat werd. Dat komt onder meer doordat een deel ervan over het water en de Oegstgeesterweg heen gebouwd moet worden en doordat er een zware betonnen fundering gevonden is op de plaats waar het bouwwerk moet komen. Bovendien zullen er leidingen en kabels verplaatst moeten worden. Het college wil nu € 498.000 extra uittrekken, zodat de bouw zo snel mogelijk kan starten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×