Gemeente gaat verder met aanleg archeologisch park

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om een volgende stap te zetten in de aanleg van het archeologisch park Matilo bij Roomburg. Het park wordt in drie fasen aangelegd. In juni vorig jaar werd het besluit over de eerste fase genomen. Daarbij is afgesproken dat er een wijkpark komt met een eenvoudige archeologische vertaling van het rijksmonument. Het besluit over fase 2 en 3 is nu ook genomen. Daarin komen er een visualisering van het Castellum, Corbulokanaal, het Limespad, voetpaden door het park, de aanleg van een berkenbos, realisatie van zogenaamde ‘Doetuintjes’ voor en door mensen uit de buurt en een fietsverbinding door de wijk Meerburg door de entree van het Castellum naar de wijk  Roomburg.

Over de vierde fase is afgesproken dat eerst moet worden vastgesteld of dit ambitieniveau financieel haalbaar is. Scouting St. Jozef ontvangt een brief van de gemeente waarin staat dat er een verkenning komt naar de mogelijkheden om een clubhuis aan de entree van het park (Willem van der Madeweg) te realiseren.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×