Ruim negen miljoen voor regionalisering brandweer

Een dikke negen miljoen euro. Dat gaat de geregionaliseerde de brandweer per 1 juli 2010 kosten. In maart vorig jaar besloot de Leidse gemeenteraad om de brandweerzorg onder te brengen in de nieuwe regionale brandweerorganisatie Hollands Midden. Het College van Burgemeester & Wethouders vraagt de raad nu om ook in te stemmen met een gemeentelijke startbijdrage van € 9.174.870,- aan de nieuwe brandweerorganisatie. Dat is ongeveer gelijk aan het bedrag dat Leiden nu aan de brandweer uitgeeft. Met de regionalisering van de brandweer moet de kwaliteit van de huidige brandweerzorg en rampenbestrijding verbeteren en streven de deelnemende gemeenten naar een kostenreductie van zo’n 17% over drie jaar.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×