In de wintermaanden kunnen de palen misschien van pas komen voor een enkele verdwaalde fietser, de rest van het jaar vormen ze obstakels die alleen de, nauwelijks op de Kaag aanwezige, beroepsvaart dienen. (Foto: D66 Zuid-Holland).

Teylingen wil foeilelijke palen kwijt

Eind vorig jaar liet de provincie Zuid-Holland enorme rood- en groen-witte stalen palen in de Kagerplassen plaatsen. De palen markeren bochten en gevaarlijke punten. Daarover ontstond direct veel opwinding, omdat de provincie daarmee in 2006 gemaakte afspraken zou schenden die met de gemeente Teylingen en diverse watersportverenigingen waren gemaakt. Afgesproken was dat gevaren met lichtopstanden op de wal gemarkeerd zouden worden. De fractie van D66 in Provinciale Staten heeft nu schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld over de kwestie. De partij vindt dat de uitgebreide bebakening die nu is gerealiseerd, te veel de binnenvaart als uitgangspunt heeft genomen en te weinig oog heeft gehad voor elementen als natuur en landschap. D66-statenlid Wenneker wil van GS weten wanneer de palen weer verdwijnen.

Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×