D66 wil onderwijsmiljoenen terug

De gemeente Leiden ontvangt jaarlijks zo’n 15 mijloen euro uit het Gemeentefonds ten behoeve van onderwijshuisvesting. D66 Leiden heeft uit laten zoeken hoeveel Leiden daar daadwerkelijk aan uitgeeft en komt tot de conclusie dat er de afgelopen jaren vier miljoen euro aan andere zaken is uitgegeven. Omdat het geld niet hard is geoormerkt staat het de gemeente vrij om de ontvangen gelden anders te besteden. Sinds 1997 is huisvesting van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De partij vindt het een slechte zaak dat hierdoor de broodnodige verbetering van de onderwijshuisvesting onder druk komt te staan. Omdat ook voor de komende paar jaar geen verbetering wordt verwacht, heeft D66 het college nu gevraagd om een ambitieus investeringsprogramma voor optimale schoolgebouwen. Uit het meerjarig integraal huisvestingsplan voor het onderwijs, het zgn. IHP, blijkt dat Leiden pas in 2013 verwacht ongeveer het volledig ontvangen bedrag uit te geven.

Omdat onderwijs een zeer belangrijke pijler van de Leidse samenleving is, vraagt D66 zich af wat de afwegingen van het college zijn om zoveel geld te onttrekken aan onderwijshuisvesting. Ook is de partij bang dat in het licht van de majeure bezuinigingsoperatie die de komende jaren nodig zal zijn, er nog meer dan vier miljoen zal worden gekort op onderwijshuisvesting. Het college zou nu snel met de schoolbesturen in overleg moeten treden om samen met hen de investeringplannen in positieve zin bij te stellen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×