Vanmiddag milieudebat in De Waag

Vanaf 14.00 uur gaan 10 van de 12 partijen die meedoen aan de verkiezingen met elkaar in debat over het milieu. De Leidse Milieuraad zal de lijsttrekkers en milieuwoordvoerder van de partijen bevragen over zaken als het groen in en om de stad, de luchtkwaliteit, geluidhinder, afvalverwijdering en de waterkwaliteit. Het debat wordt geleid door Hugo von Meijenfeldt, plv. directeur generaal Milieu bij het ministerie van VROM. Daarnaast is Meijenfeldt ook Nederlands klimaatgezant en was in die functie ondermeer recent actief in Kopenhagen. Het debat duurt tot 17.00 uur.

De VVD en de ChristenUnien emen niet aan het debat deel. De VVD heeft het te druk. De ChristenUnie wil niet op zondag, maar heeft wel schriftelijk antwoord gegeven op de stellingen. Deze staan in de programmavergelijking die de LMR heeft gemaakt voor het thema milieu.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×