14 brandende vragen Leidse huurdersorganisaties aan politiek

De federatie van Leidse huurdersorganisaties (FHLO) vraagt zich af, wat de Leidse woonagenda wordt, na de verkiezingen en nodigt de politieke partijen uit om vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14 vragen/ aandachtspunten te reageren. De FHLO heeft een speciaal manifest uitgebracht, waarmee de kiezers een idee krijgen, hoe de woonagenda er voor de komende raadsperiode uit gaat zien. De FHLO behartigt al dertien jaar de belangen van Leidse huurders op stedelijk en regionaal niveau.

De 14 punten/vragen:

1. Voldoende woningen voor lagere en lagere middeninkomens.
2. Bij nieuwbouwprojecten meer huurwoningen tot de aftoppingsgrens (€ 548).
3. Meer kansen voor starters door kantoren te herbestemmen voor jongeren en studenten.
4. Eerst bouwen en dan pas slopen.
5. Geen huurharmonisatie voor ouderen.
6. Samenhangende energiemaatregelen bij woningverbetering.
7. Invoering van de woonlastenwaarborg.
8. Garanties dat milieumaatregelen mogelijk blijven in gemengde complexen.
9. Stimuleer eigen initiatieven van bewoners en bewonerscommissies.
10. Garanties voor de participatie en zeggenschap van huurders in gemengde complexen.
11. Meer invloed van bewonerscommissies op de Districtsraden.
12. Financiële ondersteuning van de FHLO.
13. Meer aandacht voor huurders in de particuliere sector.
14. Beperken leegstand bij de verkoop van sociale huurwoningen.

Meer info binnenkort op : www.fhlo.nl

De lidorganisaties van de FHLO zijn: Huurdersbelangenvereniging de Eendracht (HBE) – Woningbouwvereniging de Sleutels Huurdersbelangenvereniging Leiden (HBV Leiden) – Portaal Leiden Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD) – Woningstichting Ons Doel Huurdersverenging BRES – Woningstichting SLS Wonen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×