Administratieve lasten gemeente afgenomen

De afgelopen tijd zijn de administratieve lasten voor bewoners van Leiden flink afgenomen. De gemeente heeft sinds 2008 voor 58 producten best practices ingevoerd. Dit heeft er toe geleid dat de administratieve lasten voor burgers met 60% verminderd zijn. Voor bedrijven ligt die vermindering op 15%. Verder is het aantal wachtweken met 57% afgenomen. In totaal hebben burgers en bedrijven ruim 50.000 weken minder gewacht dan voorheen. Tenslotte is het aantal aanvragen dat bij de gemeente binnenkwam, met 27% gedaald. Dat komt neer op 20.000 aanvragen minder.

Al sinds 2003 hecht de politiek veel belang aan vermindering van de regeldruk. Volgens het rijksbeleid moet de administratieve lastendruk voor burgers, instellingen en bedrijven met 25% afnemen. De gemeente hoopt die 25% te overtreffen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×