Geen eigen bijdrage voor vrijwillige inburgeraars

Als het aan het college ligt hoeven mensen die vrijwillig deelnemen aan een inburgeringstraject, geen eigen bijdrage meer te betalen. Inburgeringsplichtigen komen niet onder die eigen bijdrage uit. Daarnaast wil het college de bonus niet langer verstrekken aan inburgeraars die aan het examen meedoen, maar alleen aan degenen die daadwerkelijk voor hun examen slagen. Dit alles is vastgelegd in de Verordening Inburgering 2010, die nu ter vaststelling naar de gemeenteraad gaat.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×