Inzet gemeente op jeugdwerkeloosheid

Het kabinet heeft een Actieplan Jeugdwerkeloosheid opgesteld. Hierin is vastgelegd dat die werkeloosheid regionaal wordt aangepakt. Uitgangspunt daarbij is dat alle jongeren tussen 18 en 27 jaar een opleiding moeten volgen, aan het werk moeten zijn of een leerwerkbaan moeten hebben.

Voor de regio Holland Rijnland en de Rijnstreek is in de periode 2009-2011 €4 miljoen beschikbaar gesteld. Wethouder Jan Jaap de Haan, die voorzitter van de stuurgroep Actieplan Jeugdwerkloosheid is, heeft contracten afgesloten met ROC Leiden, ROC ID College en Bouwopleiding Rijnland. Hij roept alle werkloze jongeren op zich bij het UWV en Jongerenloket te melden, zodat zij samen op zoek kunnen gaan naar een stageplaats, leerwerkbaan, baan of opleiding.

Naar verwachting heeft deze regio na de recessie te maken met een heel krappe arbeidsmarkt, die de economische ontwikkeling van het gebied zal belemmeren. Wel zullen er door de vergrijzing tekorten ontstaan in alle sectoren. De overheid ziet de werkloosheid onder jongeren dan ook als een tijdelijk probleem.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×