Beleidsagenda gemeente, ROC en Holland Rijnland

De gemeente, het ROC en Holland Rijnland hebben woensdag hun gezamenlijke beleidsagenda ondertekend. Met die agenda intensiveren de drie partijen hun samenwerking op een aantal vlakken. Zo gaan ze gezamenlijk werken aan het stimuleren van jongeren tot 23 jaar bij het halen van een startkwalificatie. Ook gaan zij deze jongeren naar de arbeidsmarkt leiden. Wie 23 jaar of ouder is en geen startkwalificatie heeft krijgt scholing aangeboden, zodat de kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Verder willen de drie partijen de maatschappelijke participatie en economische zelfredzaamheid van de burgers bevorderen, door hen educatieve trajecten aan te bieden.

De beleidsagenda bevat ook een aantal afspraken en intenties op verschillende terreinen. Dit zijn onder meer het handhaven van de leerplicht, het terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters, jeugdwerkloosheid en onderwijs aan volwassenen. De agenda wordt jaarlijks geactualiseerd.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×