Partij voor de Dieren wil gemeentelijk palingverbod

Elke dinsdag vergadert het Leidse college een groot deel van de dag. Daarom hoeven de Leidse wethouders en de burgemeester die dag geen broodtrommel mee te nemen, de gemeente zorgt dan voor de lunch. Slagerszoon Dick de Vos, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, was ter ore gekomen dat er dan ook weleens broodjes paling werden besteld. De paling is een bedreigde diersoort die op de viswijzer het predicaat ‘liever niet eten’ heeft. Afgelopen donderdag diende de PvdD een motie in waarin het college werd opgeroepen geen paling meer te eten. Na een debat van een uur staakten de stemmen: 18 tegen en 18 voor. Dat betekent dat er volgende keer opnieuw gestemd moet worden over een palingverbod.

Het debat nam nog een onverwachte wending toen D66-fractievoorzitter Paul van Meenen een artikel uit Vrij Nederland citeerde met als titel ‘red de paling, eet hem op!’ Daarin wordt uit de doeken gedaan dat de visserijsector de paling nu helpt overleven uit economisch motief. Palingen planten zich voort in de Sargassozee en vinden vervolgens hun weg naar Europa waar ze de rivieren in willen zwemmen. Door blokkades zoals dammen, sluizen en waterkeringen, kan de paling dat niet meer zelf. Ze worden daarom geholpen deze barrieres te slechten, zodat de palingstand op peil blijft. Zonder economisch belang zou de visserijsector dat niet meer doen en sterft de paling veel sneller uit dan als we hem blijven eten, aldus het artikel.

Wethouder Frank de Wit (dierenwelzijn) wil liever een bredere discussie met de gemeenteraad over een duurzaam inkoopbeleid. die zal er binnenkort ook wel komen, want ook andere partijen vonden een motie over alleen de paling eigenlijk te gedetailleerd om uitgebreid in de raad te bespreken. Guido Terpstra van de ChristenUnie verliet daarom uit protest al voor de stemming de raadzaal. Ongewild zorgde hij er daarmee voor dat de stemmen staakten en er volgende keer opnieuw paling op de agenda staat. Wethouder De Wit gaat op korte termijn met de fractie van de PvdD bespreken welke onderwerpen die partij de komende tijd aan de orde wil stellen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×