De sloop van de Van der Werfhal is begonnen. Eerder ging al het parkeerdek op het achterterrein van de Groenoordhallen tegen de vlakte. (Foto: Peter Schipper).

Sloop Groenoordhallen begonnen

De sloop van de Groenoordhallen is gestart. De oude hallen moeten plaats maken voor de nieuwe wijk Groenoord waar ruimte komt voor 500 woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen en voorzieningen. Momenteel wordt de Van der Werfhal gesloopt, de parkeergarage ligt al plat. Later volgt de rest van de hallen. Het nieuwe gedeelte Groenoord Plaza waar onder meer de belastingdienst is gevestigd, wordt geïntegreerd in het plan.

Wanneer de bouw van de nieuwe wijk van start gaat, is nog onduidelijk. Er loopt nog een bezwaar van de Nederlandse Vastgoed Groep, NVG, eigenaar van Groenoord Plaza en Eschertoren tegen het afgeven van de bouwvergunning. NVG heeft bezwaar tegen de gehanteerde parkeernorm. Vandaag was de zitting, maar de uitspraak wordt pas in de tweede helft van juli verwacht. NVG had eerder dit jaar ook bezwaar ingediend tegen de sloopvergunning. De rechtbank heeft dat bezwaar op 22 maart ongegrond verklaard.

Voor de nieuwe wijk Groenoord zijn momenteel 47 waterwoningen in verkoop, waarvan er nu 12 zijn verkocht. Omdat de bouwvergunning nog niet definitief is vanwege de beroepsprocedure, is aan de kopers van de waterwoningen gevraagd om hun voorlopige koopovereenkomst te verlengen. Op dat moment waren er al voldoende kopers (50%) om met de bouw te starten, maar was nog niet voldaan aan de eis van een definitieve bouwvergunning. Van de 21 kopers hebben 12 besloten tot verlenging. De overige 9 kopers hebben besloten om niet te verlengen. Na de zomer gaat ontwikkelaar Groenoord CV een intensieve marketingcampagne op touw zetten om de verkoop van de woningen te stimuleren. Als 50% verkocht is wordt met de bouw gestart. Eerder was men van plan om pas te starten als 70% van de huizen was verkocht.

In het stadhuis en een aantal Leidse boekhandels ligt een boek over de historie van de hallen. Na de zomer wordt de marketing van de verkoop van de woningen geïntensiveerd en wordt er een informatiecentrum op locatie geopend. De start bouw van de eerste woningen is momenteel voorzien in oktober 2010.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×