Sociaal plan personele gevolgen verzelfstandiging Stedelijk Beheer

Het college heeft met het sociaal plan NV BOR ingestemd. Hierin is vastgelegd hoe omgegaan wordt met de personele gevolgen die ontstaan bij een eventuele verzelfstandiging van de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente. Tot 1 juli volgend jaar is die verzelfstandiging in elk geval niet aan de orde, omdat de gemeente tot die tijd werkt aan het verbeteren van de eigen organisatie. De gemeente vindt het in het belang van de medewerkers nodig om het plan alvast achter de hand te hebben.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×