Start aanbesteding studentenhuisvesting Lammenschanspark

Woensdag is de aanbesteding voor de bouw van studentenhuisvesting voor maximaal 2.000 studenten in het Lammenschanspark gestart. Het gebied wordt herontwikkeld tot een studentencampus. De opdracht gaat naar de ontwikkelaar of combinatie van ontwikkelaars die laat zien het tekort aan studentenhuisvesting substantieel te kunnen terugdringen. Het plan moet verder ruimtelijk en functioneel goed aansluiten op de omgeving en zowel op de korte als lange termijn voorzien in een goed leefklimaat. De aanbestedingsprocedure bestaat uit een selectiefase en een gunningfase. Woensdag is de selectiefase begonnen. De gemeente gaat maximaal vijf ingeschreven partijen selecteren. Zij worden uitgenodigd zich in te schrijven voor de gunningfase. De opdracht wordt uiteindelijk gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Op www.leiden.nl/Lammenschanspark is meer informatie te vinden.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×