Lokale lasten Leidse bedrijven het hoogst

Uit de monitor ´Lokale Lasten´ die de Kamer van Koophandel Den Haag jaarlijks uitbrengt voor het hele gebied, blijkt dat de lokale lasten voor veel soorten bedrijven in Leiden en Rijnwoude het hoogst zijn. In Noordwijk zijn die lasten het laagst. Lokale lasten bestaan uit onder andere de onroerende-zaakbelasting, de rioolbelasting en de waterschapslasten. Voor de monitor is de hoogte van die lasten berekend voor achttien verschillende soorten bedrijven, waaronder supermarkten, cafés, kantoren, metaal- en transportbedrijven. Per soort bedrijf zijn er flinke verschillen in de hoogte van de lasten. Het gebied van de Kamer van Koophandel Den Haag telt 27 gemeenten. In tien daarvan daalden de gemeentelijke heffingen dit jaar. In vier plaatsen bleven ze gelijk en in elf andere stegen ze. In Noordwijk zijn de lasten voor 16 van de 18 onderzochte bedrijfssoorten het laagst. In Leiden liggen de lokale lasten voor veel van die bedrijven juist het hoogst. Daarbij is het zo dat Leidse ondernemers 5,3% extra betalen aan OZB. Die meeropbrengst is in een fonds gestort, dat ten goede komt aan ondernemers en wordt beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Leiden. De monitor is te vinden op www.kvk.nl/lokalelasten.

Advertentie

Leiden Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×