Nieuwe tegenvallers kosten Leiden 5 miljoen extra

Een onverwachte extra daling in de gemeentelijke inkomsten vanuit het Rijk zorgen voor een nieuwe financiële tegenvaller. Het bedrag dat de gemeente moet bezuinigen stijgt daardoor van 20 miljoen naar 25 miljoen. “De omvang van de bezuinigingen dwingt het college tot het maken van pijnlijke en ingrijpende keuzes,” zo laat het Bureau Communicatie van de gemeente weten. De Programmabegroting 2011-2014 waarin de uitwerking van de keuzes is verwerkt, wordt op 30 september aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Voor de zomer maakte het college al bekend dat het tekort in 2014 oploopt tot 20 miljoen. Vervolgens kwamen bij de verdere voorbereiding van de programmabegroting 2011-2014 onverwachte tegenvallers naar voren. Deze worden grotendeels veroorzaakt door factoren waar de gemeente geen invloed op heeft, zoals korting op het WMO budget, bezuiniging op het budget Wet werk en bijstand en een lager uitvallende algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Daarnaast zijn er ook interne tegenvallers. Het college neemt deze nieuwe tegenvallers mee bij de bespreking van de Programmabegroting 2011-2014.

Er zijn ook meevallers te melden. Zo ontvangt de gemeente meer rente en hogere OZB opbrengsten door toename van het aantal woningen in 2013.

Advertentie

Leiden Palet 2010


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×