Viering Leidens Ontzet ook weer bij ambassades

De 3 October Vereeniging gaat weer haring en corewyn naar Nederlandse ambassades in den vreemde sturen. De traditie stopte in de jaren 90 na het vertrek van burgemeester Goekoop. De eerste voorzichtige contacten vanuit individuele bestuurs- en commissieleden van de 3 October Vereeniging hebben er toe geleid dat dit jaar drie ambassades de Leidse tractatie ontvangen: Kabul, New York en Dar Es Salaam. Overigens wordt Leidens Ontzet onofficieel ook in een twintigtal andere ambassades gevierd. Meestal omdat er onder het ambassadepersoneel altijd wel mensen zijn die in Leiden hebben gestudeerd. Zo wordt in bijvoorbeeld Rome en Tokyo jaarlijks op 3 oktober een harinkie weggehapt.

Cultuur Leiden 3 Oktober 2010


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×