Universiteit gaat pedo's weren

Studenten die fraude, waaronder plagiaat, plegen kunnen door de universiteit sinds deze week strenger worden gestraft. Konden zij eerst voor een jaar worden geschorst, nu kunnen ze definitief worden weggestuurd. In de praktijk zal deze extreme sanctie niet licht worden toegepast, alleen in ernstige en herhaalde gevallen. Dit is het gevolg van de wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) per 1 september.

Hetzelfde geldt voor studenten die zich misdragen. Ook zij kunnen voorgoed van de universiteit worden verwijderd. Bij misdragingen kan worden gedacht aan studenten die andere studenten of docenten bedreigen, intimideren of pesten.

De universiteit kan in bijzondere gevallen ook een student weigeren of wegsturen als uit diens gedragingen of uitlatingen blijkt dat hij – of zij – niet geschikt is voor de latere beroepsuitoefening waarvoor de studie opleidt. Voor studenten geneeskunde bestaat al een protocol, maar nu gaat er ook gewerkt worden aan een protocol voor studenten pedagogiek en psychologie. Dat meldt Universitair Weekblad de Mare. Te denken valt aan een pedofiel die pedagogiek wil studeren of een psychologiestudent die ongeschikt blijkt om als psychotherapeut te gaan werken.

Om misdragingen of fraude te melden, komt er een speciaal digitaal klachtenloket. Op deze informatiesite kunnen studenten met een klacht of bezwaar makkelijk vinden welke instantie zij met welke klacht kunnen benaderen.

De wetswijziging voorziet ook in een aantal andere wijzigingen. Zo kan een universiteit voortaan samen met één of meerdere andere binnenlandse of buitenlandse universiteiten een opleiding of afstudeerrichting opzetten. Dat kan dan tot een zogenaamde ‘joint degree’ leiden. Dat wil zeggen dat de student dan aan meerdere universiteiten afstudeert.

Een vergelijkbare constructie is mogelijk met betrekking tot de promotie, het ‘joint doctorate’. Een promovendus promoveert dan aan meerdere universiteiten.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×