Vragen PvdD over onkruidbestrijding

Dick de Vos van de Partij voor de Dieren stelt de gemeente vragen over de onkruidbestrijding. Hij doet dat naar aanleiding van de tips voor natuurvriendelijk tuinieren, die na te lezen zijn op //gemeente.leiden.nl/over-de-stad/natuur-en-milieu/natuur-in-leiden/tips-voor-natuurvriendelijk-tuinieren/. Eén van de tips die de gemeente daar aan de Leidenaars geeft, is om onkruid zo veel mogelijk met de hand en schoffel te bestrijden. De Vos wil nu weten wanneer de gemeente zich aan dat advies gaat houden. Hij vraagt zich af welke chemische middelen er nu nog worden ingezet en wat de schadelijke effecten daarvan zijn voor dieren en andere planten. De Vos vraagt verder of de gemeente per wijk een ander onkruidbestrijdingsbeleid hanteert en of de bewoners daarbij betrokken worden. Hij is benieuwd of het in 2007 met de bewoners van de Kijfgracht afgesloten Onkruidconvenant navolging gehad heeft. Hij vraagt zich verder af waarom de gemeente ook in de herfst en winter sproeit met bestrijdingsmiddelen. Tenslotte vraagt De Vos hoe het zit met bestrijding in stadsparken, kinderboerderijen, langs kades en in ecologische zones.  

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×