Leiden moet meer bezuinigingen dan ooit tevoren

Bezuinigingen die oplopen tot maar liefst 25 mijloen euro per jaar. Dat is het bedrag dat Leiden de komende jaren moet zien te besparen. Minimaal, want de 18 miljard die het rijk wil bezuinigen zal ook voor een deel bij de gemeenten terecht komen en dat is nog niet in de begroting die de gemeente Leiden afgelopen avond presenteerde, verwerkt. De totale begroting van Leiden omvatte voor 2010 zo’n 520.000.000 euro. Volgend jaar is dat 6% minder. Harde maatregelen zijn dan ook niet te voorkomen, maar het college heeft wel geprobeerd om de burgers zoveel mogelijk te ontzien.

Van de totale bezuinigingen komt 1/3 uit de eigen gemeentelijke organisatie. Voor een deel worden te verwachten besparingen ingeboekt op samenwerking met een aantal regiogemeenten. Ook wordt er flink gesneden in het ambtelijk apparaat. Daarnaast wordt 15% van de bezuinigingen gevonden in financieel-technische maatregelen. Wethouder Robert Strijk (D66, financiën) legt uit dat de gemeente scherper gaat begroten. Daardoor neemt het risico op tegenvallers weliswaar toe, maar volgens Strijk is dat risico te overzien. Hij baseert zich daarbij op de afgelopen jaren, waarin vaak geld overbleef.

De andere 50% van de bezuinigingen gaat wel pijn doen in de stad, maar niet voor iedereen. Zoveel mogelijk is het profijtbeginsel toegepast in plaats van generieke lastenverhogingen zoals een stijging van de OZB, zo laat wethouder de Haan (CDA, cultuur, werk & inkomen) weten. Zo stijgen bijvoorbeeld de tarieven van sportverenigingen naar verwachting met 5% tot 10%, maar daar worden alleen mensen mee geconfronteerd die lid zijn van zo’n vereniging. Er is één uitzondering; een verhoging van het rioolrecht voor iedereen. Dat levert 750.000 euro per jaar op. Geld dat de gemeente nodig heeft om de toenemende onderhoudskosten te betalen.

Ook gaat de gemeente snijden in een aantal financiële tegemoetkomingen waar groepen Leidenaren tot nu toe recht op hadden. Zo wordt de woonlastenregeling (Leidse huurtoeslag) versoberd en krijgen niet alle 65-plussers in de toekomst automatisch een zorgtoeslag. Alleen chronisch zieken en gehandicapten kunnen daar voortaan nog aanspraak op maken. Verantwoorde maatregelen volgens het college, omdat het extraatjes zijn die in andere gemeenten ook niet worden uitgekeerd.

Harder komen maatregelen aan, waarbij echt een keuze gemaakt is. Zo wordt de daklozenopvang De Zaak gesloten, verliest de lokale omroep haar subsidie en moeten de Leidse zwembaden samen een ton per jaar bezuinigen. Daar staat tegenover dat het met sluiting bedreigde zwembad De Vliet vooralsnog open blijft.

Ook het LAK Theater kan opgelucht ademhalen. De gemeente en de Universiteit Leiden hebben afgesproken dat het plattevloer theater openblijft. De uni betaalt de huisvesting, de gemeente subsidieert het programma.

Naast bezuinigingen trekt het college ook 26,5 miljoen uit voor extra investeringen in duurzame projecten. Dat geld wordt onttrokken aan de NUON opbrengsten en gaat naar het Nobel muziekcentrum, onderwijshuisvesting en parkeren. Ook voor de binnenstad, het bio sciencepark en schone en veilige wijken komt extra geld beschikbaar.

Het totale overzicht van alle maatregelen is na te lezen in de programmabegroting van de gemeente Leiden en het bijlagenboek.

Advertentie

Cultuur Leiden Sport Palet 2010


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×