Gemeente wil burgerparticipatie anders regelen

De 10 Leidse districtsraden, waarin bewoners invloed kunnen uitoefenen op besluiten die hun eigen wijk aangaan, hebben hun langste tijd gehad. Het college wil ze opheffen en schrapt ook meteen het budget van een half miljoen voor deze vorm van inspraak. Dat gaat veel partijen in de Leidse raad te ver. Wethouder van Woensel is verbaast over de felle kritiek: “Toen ik wethouder was in het vorige college heb ik bij u moeten praten als brugman om die raden te behouden.” Van Woensel vindt dat burgerparticipatie meer is dan de matig functionerende districtsraden en wil daarom vasthouden aan het afschaffen ervan.

Het verzoek van de commissie om het geld in de boeken te laten staan voor een alternatief wil hij vooralsnog niet overnemen. “Ik kan geen geld reserveren dat er niet is. Vijf ton is een heel fors bedrag. Dat tikt wel aan in de bezuinigingen,” aldus de VVD-wethouder die wel met andere vormen van burgerparticipatie aan de slag wil: “Dat is een heilige afspraak”. Van Woensel denkt dat het allemaal wel veel goedkoper kan. “Stedelijk beheer kan ook naar bewoners luisteren zonder de tonnen van de districtsraden.”

Vanuit verschillende wijken waren ook vertegenwoordigers van de bewoners komen inspreken. Allemaal pleitten ze voor het betrekken van de burgers bij het beleid. Mevrouw van Krieken van de Districtsraad Binnenstad Noord hield de commissieleden voor dat het college wel de mond vol heeft van interactief beleid, maar dat er nog steeds een grote kloof is tussen burger en politiek: “Dat is het verschil tussen theorie en praktijk.”

Ze kreeg bijval van wijkgenoot Gosse Offringa. Die denkt dat het stadhuis voor burgers een onneembare vesting wordt als de contactambtenaren worden wegbezuinigd. “Nu zijn er heldere aanspreekpunten. Het wordt allemaal lastiger als dat verdwijnt.” Hij voorspelt dat de bezuinigingen de gemeente uiteindelijk alleen maar meer gaan kosten, omdat het aantal protesten en beroepsprocdures zal toenemen als de burgers minder worden betrokken. Dat denkt ook Clariet Boeye van District Zuid: “Dit is geen bezuiniging, maar kapitaalvernietiging.”

Ook vanuit Leiden Zuid-West klonk kritiek. Voorzitter Kees den Herder van wijkvereniging Leefbaar Zuid-West vindt de raden geen doel op zich, maar een middel om bewoners in een vroeg stadium te betrekken. “Dat wordt nu wegbezuinigd zonder dat er een alternatief is.” Namens de Wijkraad Stevenshof laat Wim Berndsen soortgelijke kritiek horen: “Dat de districtsraden verdwijnen is prima, maar het budget moet wel blijven om een andere vorm voor participatie en overleg in te voeren.”

Hein Dijkerman van het Voorzitteroverleg Leiden Noord voelt zich geschoffeerd door de plannen. “De gemeente is geen betrouwbare partner. De discussie over de toekomst moet nog in de raad gevoerd worden. De raden nu afschaffen is schofferend.” Ook wijst hij erop dat de 10 districtsraden samen drie ton krijgen: “De rest gaat naar de ambtenarij.”

Leiden Palet 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×