Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsprogramma Stedelijke Agglomeratie akkoord

Burgemeester en wethouders zijn akkoord met de Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsprogramma Stedelijke Agglomeratie. Dat gebiedsprogramma is de uitvoering van het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland voor de stedelijke gebieden. In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat Holland Rijnland de realisatie van een aantal groenprojecten voor ongeveer 25% zal financieren. Het gaat daarbij om onder meer archeologisch park Matilo, het Leeuwenhoekpark, de verbinding tussen Polderpark Cronesteyn en het Groene Hart, en “groene” recreatiemogelijkheden in de Oostvlietpolder.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×