Provincie blijft ganzen afschieten

De provincie gaat verder met het afschieten van ganzen. In het Faunabeheerplan zomerganzen Zuid-Holland is geregeld dat de populatie zomerganzen moet worden teruggebracht tot een niveau waarbij de schade aan landbouwgewassen aanvaardbaar is en waarbij de risico’s voor de veiligheid van het luchtverkeer, de volksgezondheid en de flora en fauna minimaal zijn. Naast het afschieten wordener ook ganzen weggevangen en worden de eieren geschud zodat ze niet uitkomen.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×